Visie van o.b.s. De Springplank


Op onze school vinden wij het belangrijk dat elk kind zich binnen zijn eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk kan ontwikkelenZowel waar het gaat om kennis en vaardigheden, als op sociaal en creatief gebied.

  • Wij zorgen voor een veilige leeromgeving.
  • We werken er naar toe dat onze leerlingen als zelfstandige kinderen met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel onze school verlaten. 
Hierbij is een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders en team een belangrijk uitgangspunt.Onze uitgangspunten daarbij zijn:
  • Maatwerk per kind indien noodzakelijk en haalbaar
  • Structurele aandacht voor sociaal emotionele ontwikkelingen (geïntegreerd.)
  • Zichtbaar maken van sociaal emotioneel gedrag. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen jongere en oudere kinderen.
  • Bereiken van de kerndoelen voor kennis en vaardigheden.

Uw kind aanmelden