Schooltijden & Vakanties

Groep 1 t/m 4

• maandag, dinsdag, donderdag 

: 08:30 - 14:30 uur

 • woensdag

 : 08:30 - 12:30 uur

 • vrijdag

: 08:30 - 12:00 uur

Om 8.20 uur gaat voor de ouders en kinderen van groep 1 t/m 3 de deur open.
De kinderen van groep 1 en 2 gaan door de deur aan de achterzijde van de school  en groep 3 gaat door de ingang aan de linker voorzijde naar binnen.
Na de herfstvakantie geldt de regel over het naar binnen gaan om 8.20 uur, alleen nog maar voor de groepen 1/2.

Groep 5 t/m 8

 • maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
   

 : 08:30 - 14:30 uur

 • woensdag

: 08:30 - 12:30 uur

 

Om 8:25 uur gaat de eerste bel en mogen alle kinderen naar binnen gaan.
Om 8:30 uur gaat de tweede bel en verlaten alle ouders de school, zodat de lessen kunnen beginnen.
Bij slecht weer mag iedereen vanaf 8.20 uur naar binnen.


Gymnastiek
Op woensdag en vrijdag hebben we een vakleerkracht gym. 

Vakantierooster 2021/2022:

Vakanties
Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Zomervakantie 11-07-2022 t/m 19-08-2022
Vrije dagen
Pasen 15-04-2022 en 18-04-2022
Hemelvaart 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren 06-06-2022
Studiedagen
maandag 25-10-2021 aansluitend aan de herfstvakantie
woensdag 19-01-2022                                                                
vrijdag 25-02-2022 voorafgaand aan de voorjaarsvakantie                              
vrijdag 03-06-2022 voorafgaand aan Pinksteren
Afwijkende lestijden
Vrijdag 24-12-2021 hele school om 12.00 uur uit.
Vrijdag 08-07-2022 hele school om 12.00 uur uit.


Vakantierooster 2022/2023:
 
Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022
kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023
voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023
meivakantie 24-04-2023 t/m 05-05-2023
zomervakantie 10-07-2023 t/m 18-08-2023
   
Pasen (+ goede vrijdag) 7 en 10 april
koningsdag 27-04-2023 (in meivakantie)
pinksteren 29-05-2023
hemelvaartsdag 18 en 19 mei 2023
Studiedagen Vrijdag 21-10-2022
Vrijdag 24-02-2023
Woensdag 14-06-2023
Vrijdagmiddagen voor kerst en zomervakantie 23-12-2023
07-07-2023


 

Uw kind aanmelden