Schooltijden & Vakanties

Groep 1 t/m 4

• maandag, dinsdag, donderdag 

: 08:30 - 14:30 uur

 • woensdag

 : 08:30 - 12:30 uur

 • vrijdag

: 08:30 - 12:00 uur

Om 8.20 uur gaat voor de ouders en kinderen van groep 1 t/m 3 de deur open.
De kinderen van groep 1 en 2 gaan door de deur aan de achterzijde van de school  en groep 3 gaat door de ingang aan de linker voorzijde naar binnen.
Na de herfstvakantie geldt de regel over het naar binnen gaan om 8.20 uur, alleen nog maar voor de groepen 1/2.

Groep 5 t/m 8

 • maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
   

 : 08:30 - 14:30 uur

 • woensdag

: 08:30 - 12:30 uur

 

Om 8:25 uur gaat de eerste bel en mogen alle kinderen naar binnen gaan.
Om 8:30 uur gaat de tweede bel en verlaten alle ouders de school, zodat de lessen kunnen beginnen.
Bij slecht weer mag iedereen vanaf 8.20 uur naar binnen.


Gymnastiek
Op woensdag en vrijdag hebben we een vakleerkracht gym. 

Vakantierooster:

Vakanties
Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Zomervakantie 11-07-2022 t/m 19-08-2022
Vrije dagen
Pasen 15-04-2022 en 18-04-2022
Hemelvaart 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren 06-06-2022
Studiedagen
maandag 25-10-2021 aansluitend aan de herfstvakantie
woensdag 19-01-2022                                                                
vrijdag 25-02-2022 voorafgaand aan de voorjaarsvakantie                              
vrijdag 03-06-2022 voorafgaand aan Pinksteren
Afwijkende lestijden
Vrijdag 24-12-2021 hele school om 12.00 uur uit.
Vrijdag 08-07-2022 hele school om 12.00 uur uit.

Uw kind aanmelden