AANMELDEN ONLINE OPEN DAG 28 APRIL

Helaas is het dit jaar niet mogelijk om een fysieke open dag te organiseren en daarom doen we dit jaar een open dag via Teams.

De online open dag bestaat uit een film over de school, een toelichting van de directie en een vragenkwartier. We hebben twee tijdvakken, van 9.00 tot 9.30 uur en van 11.00 tot 11.30 uur. 

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar directie.springplank@morgenwijzer.nl. Wilt u, zodat wij u een uitnodiging voor het juiste tijdvak kunnen sturen, uw voorkeurstijd in de deze email zetten.  

Met vriendelijke groet,
Namens het team van OBS de Springplank

Joris van Veen, schoolcoördinator
Jacqueline Dekker, directeur
 
 
   
 

Mededeling  


Vanaf heden is er een mondkapjesplicht voor ouders en externen bij betreden school.

 
 

Ons Plein  

Iedere maand stelt onze leerlingenraad een spel centraal. De op het plein aangebrachte spellen worden zo onder de aandacht gebracht.
 
 

Kennis maken  

Wilt u als nieuwe ouders/verzorgers eens kennis komen maken met de Springplank.U bent van harte welkom!
   
 
 
 

O.b.s. De Springplank: Niet apart, maar samen
 
Openbare basisschool De Springplank in Hazerswoude-Dorp is een open, creatieve en veilige school waar elk kind welkom is.
 
Wij creëren een sfeer waarin de kinderen zich veilig voelen en vertrouwen krijgen in zichzelf en anderen. Dagelijks zetten wij ons in om kwalitatief goed onderwijs te bieden met oog voor ieders leerbehoeften, belevingswereld, unieke talent en aandacht voor elkaar.
Dit doen we met ons enthousiaste team van ervaren leerkrachten en de hulp van vele, betrokken ouders. Hierbij maken wij gebruik van eigentijdse middelen.

 
Niet apart, maar samen is ons devies, wat u ook terug ziet in onze activiteiten zoals het Maatjesproject  en maatjes lezen. Naast een goede algemene basis, gaan we graag een stapje verder voor wat betreft creativiteit. Zo gaat geen kind van school zonder een zelfgemaakt schilderij of een rol(letje) in een musical.
 
Nieuwsgierig?  
Lees meer over ons of kom langs om kennis te maken en een kijkje te nemen!

De Springplank in het kort:
►  Continurooster. ►  3x per week Fruitdag; gezond en lekker!
►  Engels vanaf groep 1. ►  Plusgroepen vanaf groep 5.
►  Creativiteit:
     schilderen, musicals, kooklessen.
►  Passend onderwijs:
     lesmethoden met verschillende niveaus.
 
►  Maatjesproject & maatjes lezen:  
     leren verantwoordelijkheid te nemen
     voor elkaar en zichzelf.
►  Natuurlessen in de buitenlucht:
     in de polder of het Bentwoud

 
►  Praktische verkeerslessen op de fiets of
     op de step.
►  Keuze tot volgen GVO/HVO. 
 
►  Eigentijdse middelen: 
     digiborden, iPads, laptops en een online      ouderportaal.
►  Twee gymlessen per week onder leiding van een vakdocent!

 
Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......