Nieuwe leerlingen - Welkom!

In het schooljaar 2022-2023 werken wij met 8 groepen.

Gezien de grootte in dit schooljaar van onze groepen 5 en 8, kunnen wij in deze groepen voorlopig geen nieuwe leerlingen meer aannemen.

Bent u benieuwd naar onze school en kunt u niet wachten op de nader te plannen open dag? U kunt altijd langs komen op school om de sfeer te proeven. Maak in dat geval even een afspraak met de directeur.
In een gesprek beantwoorden we graag al uw vragen en laten graag onze school zien.

Ieder kind dat woont in Hazerswoude-Dorp en naar school kan op de reguliere basisschool, kan terecht op een van de scholen in het dorp. Dat is de afspraak die de directeuren van de drie scholen samen hebben gemaakt. Soms is op de ene school een groep vol, terwijl een andere school nog wel plaats heeft in betreffend leerjaar. Wij verwijzen ouders dan door naar een van de andere scholen in het dorp. Als alle drie de scholen in hetzelfde leerjaar geen leerlingen kunnen aannemen, dan raden wij ouders aan om toch contact op te nemen met een van de scholen. De directeur bespreekt dan met de ouders wat de leerling nodig heeft en daarna overleggen de directeuren met elkaar op welke school we de leerling toch kunnen plaatsen.

Aanmelding voor kinderen van groep 1
Vanaf 01-08-2014 is er in het kader van Passend Onderwijs een nieuwe procedure gestart met betrekking tot het inschrijven van uw kind op een basisschool in Nederland.

U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van drie jaar. Hierbij het aanmeldformulier.
Wanneer uw kind is aangemeld, gaat de school kijken of uw kind op onze school geplaatst kan worden. Voor sommige kinderen moet immers een juiste keuze worden gemaakt.

Alle ouders krijgen eerst een kennismakingsgesprek. Afhankelijk van dit gesprek zal de school beslissen of de school de juiste zorg en aandacht kan bieden aan uw kind.
In principe gaan we uit van een positieve beslissing, maar een enkele keer zijn er beperkingen. Uitgangspunt is altijd het belang van het kind.

Uw kinderen mogen vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 keer één dagdeel voor kennismakingsbezoekjes naar school. Wan­neer uw kind kort voor, of net in de zomervakantie 4 jaar wordt, is ons ad­vies geen gebruik te maken van de kennismakings­periode. Er ligt dan namelijk een te lange pe­riode tussen de be­zoekjes en de eerste school­dag.
 
Als uw kind 4 jaar is, mag het elke dag naar school. De keuze van de plaatsing in de nieuwe groep wordt door de school bepaald. Hierbij proberen we rekening te houden met omstandigheden zoals het aantal jongens en meisjes in de groep of al aanwezige broers of zussen in de klas.

De leer­kracht van groep 1 neemt na de aanmel­ding contact met u op om data af te spreken voor het kennismakingsgesprek en de bezoekjes aan de nieuwe klas.
U krijgt een kennismakingsboekje met praktische informatie en ook een fotoboekje in bruikleen, waarmee u samen met uw kind het eerste bezoek aan de basisschool op een leuke manier kunt voorbereiden.

Tussentijdse aanmelding voor kinderen van groep 2 t/m 8
Voor kinderen die tussentijds in groep 2 t/m 8 worden aangemeld, wordt na de aanmelding dezelfde procedure gevolgd als bij de aanmelding van een vierjarig kind. Enige dagen voor de eerste school­dag ontvangen nieuwe leerlingen een welkomstkaart­ van hun groepsleerkracht.

Uw kind aanmelden