Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad is samengesteld uit zes ouders van leerlingen en een afgevaardigde van het team. Zij heeft tot doel het samen met de leerkrachten organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest en het afscheid van groep 8. De ouderraad is sinds 2021 een stichting. Het bestuur wordt gevormd door Leonie Ripping-Klanderman (voorzitter) en Bart Vinkesteijn (penningmeester en secretaris).

Om de verschillende activiteiten mogelijk te maken vraagt de ouderraad aan alle ouders een financiële bijdrage van ca. € 36,- per leerling per jaar. Deze bijdrage is vrijwillig, maar wordt zeer op prijs gesteld. Het bedrag kan in samenspraak met de MR aangepast worden.


 

Uw kind aanmelden