Ouderraad

De ouderraad is samengesteld uit ouders van leerlingen en een afgevaardigde van het team. Zij heeft tot doel het samen met de leerkrachten organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest en het afscheid van groep 8. De ouderraad is sinds 2021 een Vereniging. 
 
Leden van een ouderraad worden gekozen op de jaarlijkse ouderavond. Zij blijven drie jaar deel uitmaken van de ouderraad en kunnen worden herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar.
 
Om verschillende activiteiten mogelijk te maken vraagt de ouderraad aan alle ouders een financiële bijdrage van ca. € 36,- per leerling per jaar. Deze bijdrage is vrijwillig, maar wordt zeer op prijs gesteld. Het bedrag kan tijdens een algemene oudervergadering aangepast worden.


 

Uw kind aanmelden