(Her)verkiezing MR-lid
De zittingstermijn van Carola van Dorp is verlopen, zij stelt zich herkiesbaar. Bent u geïnteresseerd in deelname in de MR dan kunt u zich uiterlijk 26 september 2016 aanmelden als kandidaat. Mochten er meerdere kandidaten zijn dan zal er 13 oktober tijdens de MR/OR jaarvergadering een verkiezing gehouden worden. Melden er zich geen kandidaten dan zal Carola van Dorp herkozen worden.

Wat doet de MR?
In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met uw school en het onderwijs te maken hebben. Samen met de schoolleider en 3 leerkrachten verbetert u de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR bestaat uit 3 leerkrachten, 1 afgevaardigde van de GMR en 3 ouders. De MR vormt een schakel tussen ouders, personeel, schoolleider en bestuur. Als MR lid bent u actief betrokken bij de besluitvorming over het beleid op school.

Wat levert zitting in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergronden van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.
Wat vragen wij van u?
  • Interesse in schoolbeleid en schoolregels
  • Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken)
  • Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar)
  • Een kritische én open houding
  • Ong. 6 avonden per jaar van uw tijd.
"neem een slokje water.....veel plezier!!!!"zo...
02april2019
Les krijgen in de buitenlucht.....