Vervoer van kinderen per auto

Voor het vervoer van de kinderen naar allerlei locaties dichtbij en veraf, willen we weer een beroep op u kunnen doen. Bij verschillende feestelijke en culturere activiteiten zoals schoolreisjes, sportdagen, excursies en de jaarlijkse feesten wordt de hulp van ouders gevraagd zoals bijv. rijden, brengen, halen en begeleiden......
​U zal altijd vooraf even benaderd worden of u kunt.

In overleg met de Medezeggenschapsraad is besloten om een kleine vergoeding  per kilometer per auto beschikbaar te stellen. Dit zal zijn voor het vervoer van de kinderen binnen een straal van maximaal 15 km. rond Hazerswoude. Als de afstand groter is, moet er toestemming worden gevraagd aan de MR.

Wanneer u zich opgeeft voor het vervoer van de kinderen, kan het ook zo zijn, dat u gevraagd wordt voor het vervoer van de andere groepen. In eerste instantie kijken we natuurlijk naar de ouders van de groep waar het omgaat. 

Wanneer u zich aanmeldt, gelden i.v.m. de veiligheidsvoorschriften van de ANWB de volgende voorwaarden:
 
 • Op de voorbank mogen alléén kinderen die: 12 jaar of ouder zijn of kinderen met een lengte van minimaal 1.50 m. Eigen kinderen die niet aan deze voorwaarden voldoen, mogen ook niet op de voorbank! (dit i.v.m. de verzekering). Kinderen jonger dan 12 jaar en korter dan 1.50 meter moeten gebruik maken van een voor hen geschikt kinderbeveiligingsmiddel, dat is voorzien van een goedkeuringsmerk.
 • Op de achterbank moeten de kinderen ook gebruik maken van de gordels. Dit betekent voor het vervoer van kinderen van onze school met een personenauto voor een excursie o.i.d., het volgende;
  • U mag  alleen andere kinderen van school vervoeren als:
   • voor elk kind een gordel in de auto aanwezig is EN
   • u een dekkende inzittendenverzekering heeft afgesloten EN
   • voor elk kind kleiner dan 1.35 m. een stoeltje/verhoger in de auto is. 
Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......