Onze school en passend onderwijs en de aangepaste inschrijving
 
Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs gestart. Wat is de bedoeling van passend onderwijs?
Tot nu toe hebben we vaak gekeken wat een kind niet kan, we gingen dan testen en toesten en als het echt nodig was, kregen we extra geld om een kind wat meer te begeleiden. Dat gebeurde in de vorm van een zgn. "rugzakje". Soms ging een kind in de oude situatie naar een speciale school.

De minister van onderwijs wil dit nu anders geregeld hebben.  De belangrijkste verandering is, dat we nu gaan kijken wat een kind wel kan. We noemen dat handelingsgericht werken. Hierdoor willen we zorgen dat bijna alle kinderen op school kunnen blijven. Voor een aantal kinderen blijft er nog steeds een speciale school nodig. Het speciaal onderwijs blijft dus voor de kinderen die dat nodig hebben, gewoon bestaan.

Alle scholen in de regio werken samen om voor alle kinderen de beste onderwijsplek te vinden. Het liefst op de reguliere basisschool. Onze school helpt de ouders om die goede onderwijsplek te vinden. Het kan zo zijn, dat dat niet op onze school is, maar daar gaan we in eerste instantie niet van uit.

Voor meer infromatie over passend onderwijs vindt u op www.swvrijnstreek.nl of www.passendonderwijs.nl.


Aanmelden en inschrijven van uw kind op onze school n.a.v. passend onderwijs.

Omdat de wetgeving in het kader van passend onderwijs is veranderd, is het belangrijk dat u uw kind op tijd aanmeldt (en dat is wat anders dan inschrijft), in ieder geval 10 weken voor dat uw kind 4 jaar wordt.
In het aanmeldingsformulier dient u aan te geven of uw kind speciale ondersteuning (aandacht of hulp) nodig heeft. De  schoolleider en de IB-er kijken dan samen met u of onze school wel de goede school voor uw kind is. Dat is bijna altijd wel het geval. Maar soms is dat niet zo. Dan gaat de schoolleider samen met u op zoek naar een andere passende onderwijsplek voor uw kind. Dit noemen  we de zorgplicht van de school.

Het aanmeldingsformulier vindt u hier en op een andere plek op onze website. Na het aanmelden en een intakegesprek kunt u eventueel overgaan tot inschrijven.

 
Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......