Voorzieningen bij extra zorg voor leerlingen

Aan onze school zijn personen/instanties verbonden die ingeschakeld kunnen worden bij de extra zorg voor bepaalde leerlingen. Dat zijn:

1Orthopedagoog Morgenwijzer
2. Zorginstellingen - Zorg Advies Team (ZAT)
3. De GGD en uw kind - Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

 


1. Orthopedagoog Morgenwijzer 

Morgenwijzer beschikt over een eigen orthopedagoog. Zij is in dienst bij Morgenwijzer en werkt voor de scholen van Morgenwijzer.


2. Zorginstellingen

Zorg Advies Team; Een aantal keren per jaar komt de interne begeleider van de school samen met vertegenwoordigers van Bureau Jeugdzorg, de GGD (schoolarts) en Maatschappelijk Werk bijeen. Dit gebeurt onder leiding van de MHR. Ze vormen samen het zogeheten Zorg Advies Team (ZAT). Binnen dit team kunnen problemen rondom kinderen besproken worden. Dit kunnen problemen op school en/of in de thuissituatie zijn.

Soms komen school en ouders zelf niet tot een goede oplossing en kan het ZAT team een bijdrage leveren aan de juiste begeleiding van een kind en/of de ouders. De interne begeleider vraagt vooraf toestemming aan de ouders om de situatie van het kind te bespreken in dit team. Juist doordat er verschillende scholen en hulpverleningsinstanties bij dit overleg aanwezig zijn, kunnen er waardevolle adviezen gegeven worden over de hulp aan het kind op school en/of de thuissituatie.
Ook is het mogelijk om met één van de deskundigen een gesprek te regelen om advies te krijgen over eventuele hulp. Dit betekent niet dat het kind dan al het hulpverleningstraject ingaat of moet. Het is juist een gesprek "voor de voordeur", zoals men dat noemt. Het is een vrijblijvende mogelijkheid om deskundig advies in te winnen.

 

3. De GGD en uw kind

Jeugdgezondheidszorg op school
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 19 jaar. Dat doen we op de basisscholen onder andere door alle kinderen van groep 2 en 7 te onderzoeken. U kunt ook zelf contact met ons opnemen als u vragen of zorgen hebt over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind.


Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Ouders, kinderen en jongeren kunnen terecht op de CJG's met al hun vragen over opgroeien en opvoeden.
In het CJG werken verschillende professionals , zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, maatschappelijk werkers en pedagogen, samen.
De kernpartners van het CJG zijn de GGD Hollands Midden en het Maatschappelijk Werk van Kwadraad.
Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid en taken maar ze werken allemaal  ter ondersteuning van u en uw  kinderen.  Alle medewerkers in het CJG zijn geschoold in de methode "Positief Opvoeden" volgens Triple P (Positief Pedagogisch Programma).

De medewerkers van het CJG vormen de vaste schakel tussen het CJG en de basisschool. 

Voor meer informatie:
CJG Hazerswoude-Dorp
Lindehof 1
2391 DK Hazerswoude - Dorp

T: 088 - 254 23 84
I: www.cjgalphenaandenrijn.nlHet virtuele Centrum voor Jeugd en Gezin is een website met informatie over opgroeien en opvoeden. Ouders kunnen ook online vragen stellen.


Zorg voor leerlingen
De jeugdarts of jeugd verpleegkundige neemt deel aan het Zorgadviesteam. Indien nodig overleggen zij met de leerkracht, huisarts of andere instanties.

Een gezond schoolleven
De afdeling JGZ geeft de school adviezen over veiligheid, hygiëne, infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding en beweging en dergelijke. De GGD steunt de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten.

Contact
De school kan u informeren over de naam en bereikbaarheid van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Op onze website staat vermeld welke JGZ medewerkers aan de school van uw kind verbonden zijn.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat JGZ van de GGD Hollands Midden. T: 0172 - 236 230 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur
E: jgzalphen@ggdhm.nl

I: www.ggdhm.nl

 


 

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......