Begeleiding van de overgang naar het Voortgezet Onderwijs

Na de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Zij hebben de keuze uit vele scholen. Wij adviseren de leerlingen en hun ouders bij deze keuze.

Om tot een verantwoorde keuze te komen worden er veel activiteiten georganiseerd:

1. Een voorlichtingsavond:
Een algemene voorlichtingsavond over de gehele procedure rondom de overgang naar het voortgezet onderwijs. Soms valt deze avond samen met de informatieavond aan het begin van het schooljaar voor groep 8.

2. Een scholenmarkt: 
Een aantal scholen uit de gemeente Rijnwoude organiseert een scholenmarkt. Hiervoor worden de scholen uitgenodigd waarvan onze kinderen het meest gebruik maken na het basisonderwijs. U kunt hier als ouder terecht voor een eerste kennismaking met de verschillende scholen voor dat u die scholen gaat bezoeken.

3. Een gesprek: 
Een eerste gesprek met ouders en eventueel kind. Hierin wordt een voorlopig schooladvies gegeven. Dit gebeurt aan het eind van groep 7.

4. Bezoek scholen:
Meestal in januari kunnen ouders en leerlingen de verschillende scholen bezoeken.
Kijk hier voor een overzicht met info van en over de scholen

5. Het tweede gesprek:
In februari/maart vindt weer een gesprek plaats met de leerkracht van groep 8 en/of de schoolleider. Op grond van de schoolprestaties, bevindingen van de leerkracht en CITO toetsen de Plaatsingswijzer wordt een definitief schooladvies gegeven door de school. Dit schooladvies is bindend. Soms zijn ouders het niet eens met het schooladvies van de school. In het advies naar de school van het vervolgonderwijs zal dat in het verslag worden opgenomen. De overdracht naar de andere scholen gebeurt digitaal.

De keuze van de school voor Voortgezet Onderwijs ligt bij de ouder.
De school voor vervolgonderwijs beslist na aanmelding van het kind door de ouders over de plaatsing op hun school. De basisschool stuurt dan een digitaal inlichtingenformulier en het aanmeldformulier naar de desbetreffende school. 

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......