Creatieve vakken

De creatieve vakken nemen een belangrijke plaats op De Springplank in.
Creatieve vakken zijn vakken als: tekenen, handvaardigheid, muziek en dramatische expressie.


Tekenen en handvaardigheid
Elke leerling heeft vanaf groep 4 krijgt de kans om een eigen schilderij te maken en mee naar huis te nemen. Naast eigen ideeën van de leerkracht, maken we gebruik van tv-series en de methode "Uit de kunst!"

Naast deze lessen hebben we ook creatieve middagen.
Op deze middagen worden kinderen in staat gesteld om in kleine groepjes in aanraking te komen met technieken die in de klas niet zo gauw aangeboden worden (solderen, breien, banden plakken etc.). Hierbij willen we graag aansluiten bij de belangstelling van de kinderen.

    

Nieuw: Koken!
In dit schooljaar zal er ook veel aandacht zijn voor koken tijdens de creatieve momenten.
We beschikken nu over een prachtig ingerichte keuken met 8 kookplaten. 

  

Muziek en dramatische expressie
Voor de vakken muziek en drama wordt gebruik gemaakt van de methode "Moet je doen".

Verder wordt ook aandacht besteed aan musicals, toneelstukken, een talentenshow enz.
Een terugkerende voorstelling is de kerstmusical. Hieraan doen kinderen van groep 1 t/m 8 mee.

Daarnaast houden we ook geregeld een dansdag voor alle groepen. Bij mooi weer is er een demonstratie midden in het dorp op het Ambachtsplein.

  

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......