Kennisgebieden

In de groepen 3 en 4 maken we gebruik van de methode Naut. Het is een methode waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek als een geheel worden aangeboden. Als leuke aanvulling wordt o.a. het tv-programma "Huisje, boompje, beestje" aangeboden. Op een speelse manier maken de kinderen kennis met hun woonomgeving en hun eigen geschiedenis.

In de groepen 5 t/m 8 worden de kennisgebieden afzonderlijk aangeboden.

Hiervoor gebruiken we de methode Naut (Natuur en Techniek), Meander (Aardrijkskunde) en Brandaan.

Als extra aanvulling voor techniek gebruiken we ook de Techniektorens.

Om alles te verlevendigen hebben we een schooltuin. 

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......