Lezen

Groep 3


Lezen is één van de belangrijkste dingen die je leert in groep 3. Wij gebruiken de geïntegreerde taal/leesmethode "Veilig leren lezen".  Deze sluit aan bij de methode "Kleuterplein", waarmee in groep 1/2 wordt gewerkt.
 
"Veilig leren lezen" is een structuurmethode, dat wil zeggen, dat de kinderen de klanken leren aan de hand van zorgvuldig gekozen woorden.
Elke leeskern wordt geïntroduceerd met een ankerverhaal, met de daarbij behorende taalactiviteiten. De kinderen oefenen vervolgens met diverse materialen zoals het klik-klak-boekje, een computerprogramma en spelletjes.

Het leesniveau van de kinderen kan in de beginperiode al sterk uiteenlopen. Daarom wordt er gedifferentieerd gewerkt. Er zijn drie niveaugroepen:
 • de maangroep:
  hierin werken de meeste kinderen; het is de zogenaamde basisgroep.
   
 • de zongroep:
  hierin werken de kinderen die al kunnen lezen als ze in groep 3 komen. Ze lezen en werken op hun eigen niveau met hun eigen zonmaterialen.
   
 • de stergroep:
  deze kinderen worden in de klas extra begeleid vanwege hun moeizame leesontwikkeling.

Vanaf groep 4
 
Vanaf groep 4 komen de volgende leesvormen aan bod:
 • technisch lezen:
  de leestechniek wordt verder geoefend.
   
 • begrijpend lezen:
  hierbij beantwoorden de kinderen vragen over een gelezen tekst.
   
 • studerend lezen:
  bij deze vorm leren de kinderen een uittreksel maken.
   
 • leesbevordering:
  de kinderen worden enthousiast gemaakt voor het lezen
Voor de eerste drie genoemde leesvormen hanteren wij de methode "Estafette" en "Nieuwsbegrip" (vanaf groep 6).
 
Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......