Schoolplan

Het schoolplan is een vijfjarig beleidsplan van obs De Springplank en beslaat de periode 2015-2019.
Ouders kunnen bij de schoolleider het schoolplan inzien of aanvragen. 
 

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs op school

Het team heeft een onderwijskundig plan gemaakt. Deze actiepunten zijn ook terug te vinden in het Schoolplan.

De actiepunten voor het schooljaar 2015-2016 zijn:

 • Implementatie van de nieuwe methoden "Taal Actief 4 " en " Nieuwsbegrip".
 • Zicht en ervaring krijgen met het werken met tablets in de groep
 • Plan maken m.b.t. techniek op de basisschool
 • Leerlingvolgsysteem emotionele ontwikkeling invoeren.
 • Oriëntatie op een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen en sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Ouderbetrokkenheid verhogen


Zorg voor de relatie school en de omgeving

 1. Andere basisscholen
  In samenwerking met andere basisscholen uit de gemeente Rijnwoude worden er regelmatig sportcontacten tussen de scholen onderling georganiseerd. Deze activiteiten vinden soms onder en soms na schooltijd plaats. Groep 8 onderhoudt contacten met de groepen 8 van de andere basisscholen in het dorp met het oog op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het jaarlijkse eindfeest met de drie dorpsscholen is altijd een enorm succes. Zo leren zij al wat andere kinderen kennen om mee naar de nieuwe school te fietsen.
   
 2. Bibliotheek
  De leerlingen uit groep 3 en 7 bezoeken de bibliotheek in het Dorpshuis.
  De leerlingen uit groep 3 gaan er één maal per schooljaar naar toe. Zij krijgen vooral uitleg over het opzoeken van een leesboek. Bij groep 7 ligt het accent op het Internet. 

  In groep 6 wordt ook ieder jaar een kinderboekschrijver of illustrator uitgenodigd.
  In de onder- of middenbouw gebeurt dit incidenteel.

  De hele school doet ook mee aan het leesbevorderingsprogramma van de bibliotheek "De toren van 8". Het "vrij" lezen van boeken wordt hierbij gestimuleerd.
Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......