Huiswerk


De kinderen van groep 6 t/m 8 krijgen structureel huiswerk mee naar huis. 
Dit kan verschillen van één vak in groep 6 tot drie vakken in groep 8. We streven er zo veel mogelijk naar om geen huiswerk te geven voor de maandag en direct na de vakantie.

We willen door het geven van huiswerk bereiken dat onze leerlingen een goede voorbereiding krijgen op de middelbare school. We willen graag dat ze leren hoe ze hun tijd in moeten delen én dat ze leren verantwoordelijkheid te dragen voor het maken en verzorgen van het werk. Het werk bestaat meestal uit het leren van bijvoorbeeld geschiedenis of het maken van opgaven uit de verschillende vakgebieden. Dit gebeurt als extra oefening.

Kinderen uit de andere groepen krijgen in principe geen huiswerk, tenzij het echt noodzakelijk is om thuis nog wat meer te oefenen. Vanaf groep 5 bereiden de kinderen thuis wel hun spreekbeurt voor. 

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......