Het openbaar onderwijs: doelen en uitgangspunten
 
De school stelt zich als doel de ontwikkeling van elk kind te stimuleren en probeert daartoe ieder kind voor te bereiden op en toe te rusten voor dagelijkse en toekomstige taken.

Dit gebeurt via het aanleren van de noodzakelijke vaardigheden van kennis- en houdingsaspecten. Hierbij zal het onderwijs de kinderen voor zowel de dagelijkse gebeurtenissen als voor de volwassenheid voorbereiden. Hierbij zullen we de rechten van het kind en de rechten van de mens als richtlijn nemen.Onze school is een openbare school.
Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun achtergrond op welk terrein dan ook.In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn. We blijven hierin als openbare school neutraal.
 
Door het samenbrengen van kinderen met verschillende achtergronden en overtuiging hopen wij één van onze doelstellingen te verwezenlijken, namelijk kinderen op te voeden tot volwassenen die respect en tolerantie hebben voor hun medemens.

Binnen onze school bieden wij ook godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (GVO of HVO) aan. Meer informatie hierover vindt u bij 'Godsdienst / HVO'. Hierbij zijn wij wel afhankelijk van externe subsidies. 

Dit schooljaar is er weer een leerkracht voor de HVO lessen. Dit jaar is dat mevrouw Karin Lievers. Er zijn nu drie groepen HVO.

 

 
Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......