Sporten

Gymnastiek groep 3 t/m 8


Vanaf het schooljaar 2014/2015 hebben de groepen 3 t/m 8 niet meer twee gymuren per week, maar een gymuur per week. Dit heeft o.a. te maken met de bezetting van de sporthal door het Groene Hartcollege. 
Wij zoeken naar andere bewegingsmogelijkheden voor de kinderen.

Speciale sportprojecten
Omdat we niet meer zo veel gebruik kunnen maken van de sporthal heeft een aantal enthousiaste ouders al weer twee jaar het initiatief genomen om extra sportactiviteiten te organiseren. Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen gedurende 6 weken achter elkaar een leuke sport aangeboden onder schooltijd.
In het schooljaar 2017-2018 zijn dat o.a. badminton- volleybal- bewegen op muziek .
Ze zijn nog opzoek naar twee andere activiteiten voor dit schooljaar. Om dit te financieren organiseren we allerlei activiteiten en sponsoren. De kinderen zijn zeer enthousiast.

Op vrijdag hebben de groepen 3 t/m 8 gymles van meester Hans.
Voor de lessen in de sporthal  zijn schone gymschoenen verplicht. Dit in verband met de hygiëne. Ook moet uw kind gymkleding aan. Dat mag best een t-shirt en een kort broekje zijn. Wanneer uw kind op de dag van gymmen geen schoenen en kleding bij zich heeft, mag het niet meedoen met de les. Hij/zij blijft dan op school en wordt zolang bij een andere leerkracht geplaatst.

Voor het gymonderwijs gebruiken wij de methode "Basislessen Bewegingsonderwijs". Hierin komen alle aspecten van het vak zoveel mogelijk aan bod (sporten als hockey, basketbal, werken met turntoestellen, atletiek, tik- en wedstrijdspelen.) Er wordt vaak in circuitvorm gewerkt. De kinderen zijn dan verdeeld in kleine groepjes met diverse onderdelen tegelijkertijd bezig.

Gymrooster 2017/2018

Vrijdagles van de vakkleerkracht:
 
08:30 - 09:30 uur  : groep 6a en 6b
09:15 - 10:15 uur  : groep 5
10:30 - 11:15 uur  : groep 3
11:15 - 12:00 uur  : groep 4
12:30 - 13:30 uur  : groep 7 
13:30 - 14:30 uur  : groep 8









Locatie:
Sporthal Landvliethal
Sportparklaan 13 
2391 AC  Hazerswoude Dorp
Telefoon: 0172-589971


Sportdagen

 

In een schooljaar worden meerdere sportevenementen georganiseerd, zowel tijdens als buiten de schooltijden om. Dat zijn dit schooljaar: 
  • een sportochtend voor de groepen 5 t/m 8 (onder schooltijd)
  • een slagbaltoernooi voor groep 8
  • een voetbaltoernooi voor groep 8 (& 7)
  • atletiek voor groep 4
  • een damtoernooi voor 3 t/m 6 en een voor 7 en 8
  • een eigen sportdag voor jong en oud
 
Zwemmen
 
Sinds het schooljaar 2005-2006 is er helaas geen schoolzwemmen meer in de voormalige gemeente Rijnwoude. Er is ook geen sprake meer van een vangnetregeling.