Ouderactiviteiten

Hulpouders

Niet bij alles kunnen de ouders een helpende hand bieden, maar bij onder andere de ontwikkelingsspelletjes, het werken met de taal- & leesspelletjes voor groep 3, de bibliotheek voor onder- en bovenbouw, het documentatiecentrum, creatieve middagen, overblijven in groep 1/2 en maken we dankbaar gebruik van de hulp van ouders.
Een paar keer per jaar hebben we hulp in de tuin en met wat klussen in en rond de school de nodig.

Ook bij verschillende feestelijke en culturere activiteiten zoals schoolreisjes, sportdagen, excursies en de jaarlijkse feesten wordt de hulp van ouders gevraagd zoals bijv. begeleiden, rijden, brengen, halen......

Vele handen maken licht werk!

Ook komend jaar zijn we weer op zoek naar hulpouders en/of reserve-hulpouders!
Voor de activiteiten die wekelijks plaatsvinden, proberen we via een roulatiesysteem te werken. U hoeft dan niet elke week te helpen.
 


Klassenouders

Sinds een paar jaar hebben we het begrip klassenouder in het leven geroepen.
Deze ouder is een schakel tussen de leerkracht en de andere ouders in de klas als het om praktische zaken gaat.

 

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......