Schorsing en/of verwijdering van leerlingen

Schorsing

Indien het gedrag van de leerling daartoe aanleiding geeft, kan de schoolleider besluiten de leerling voor één of meerdere dagen de toegang tot de school te ontzeggen.
De schorsing komt altijd tot stand in overleg met Morgenwijzer en de leerplichtambtenaar.
Een beslissing tot schorsing wordt pas genomen, nadat de ouders in de gelegenheid zijn gesteld hun visie op het geheel te hebben gegeven.


Verwijdering

Indien een kind wegens ernstige gedragsproblematiek niet langer op de school te handhaven is of wanneer uit onderzoek blijkt dat het kind niet langer op de basisschool kan blijven, dan kan de leerling van school worden verwijderd. Er zal dan in samenwerking met ouders en derden gezocht worden naar ander passend onderwijs. 
Binnen deze procedure wordt ook de Inspectie van het Onderwijs betrokken.

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......