Morgenwijzer: in de naam Morgenwijzer liggen al onze ambities besloten.

Morgen staat voor onze gerichtheid op de toekomst en voor een nieuw begin, met ruimte voor verschillende perspectieven. 
Wijzer staat voor onze rol als gids en medereiziger; medewerkers, ouders en kinderen versterken elkaar om talenten tot wasdom te laten komen.
Wijzer staat ook voor ontwikkeling; wij delen kennis, inzichten en vaardigheden om kinderen én medewerkers voor te bereiden op de toekomst.
Wij staat voor ons allemaal; voor de gemeenschap van kinderen, ouders en medewerkers die in de nieuwe organisatie gaan samenwerken.

Morgenwijzer straalt van de energie die uit deze samenwerking voortkomt!

Jeannette de Heij  College van bestuur Morgenwijzer
Strategie in beweging
Morgenwijzer heeft in het traject "strategie in beweging" de volgende richtinggevende uitspraken geformuleerd:
 • We stimuleren nieuwsgierigheid, creativiteit en een onderzoekende houding
 • We maken ruimte om talenten te ontdekken en in te zetten
 • We werken in een leeromgeving die een inspiratiebron is om van en in te leren.
 • We dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor al onze leerlingen
 • We zien alle kinderen en het hele kind. Visie en beleid
  Morgenwijzer kiest er bewust voor om iedere vestiging van een eigen karakter te voorzien. Iedere school geeft haar eigen richting aan de vastgestelde kerndoelen. Dat geeft ouders en kinderen de ruimte om te kiezen voor een school die bij hen past. Een school waar zij zich thuis voelen en waar kinderen en leerkrachten optimaal tot hun recht komen. Morgenwijzer is een gemeenschap met ruimte voor verscheidenheid, waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten op basis van wederzijds respect. De ontplooiing van de talenten van een kind staat zoveel mogelijk centraal.
  Wij zien ouders als een actieve, betrokken partner, met wie wij een inspirerende omgeving voor onze kinderen creëren. Een veilige leefwereld die bovendien goed aansluit op andere voorzieningen in de wijk en daarbuiten, zoals kinderopvang en voortgezet onderwijs.

  Morgenwijzer heeft scholen voor openbaar en katholiek onderwijs.
   
  Contact
  Bezoekadres : Henry Dunantweg 30 2402 NR, Alphen aan den Rijn
  Postadres   Postbus 290 2400 AG, Alphen aan den Rijn  Telefoon:0172-501119

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......