De school - Niet apart maar samen

Niet apart, maar samen, is het devies van onze openbare school, wat zich ook manifesteert in de activiteiten die wij organiseren, zoals crea-middagen, een kerstmaaltijd, het jaarlijkse grote schoolproject en veel aspecten gedurende de lessen van Leefstijl.

Kinderen brengen een groot deel van de dag op school door. Dit heeft voor de school de consequentie dat naast het leren ook aandacht geschonken dient te worden aan sociaal-emotionele aspecten.
 
Wij streven er dan ook naar om voor kinderen een sfeer te scheppen waarin ze zich veilig voelen, waardoor ze vertrouwen in de leerkrachten, in elkaar en in zichzelf krijgen. Hierdoor zal het leren ook een stuk gemakkelijker gaan.
 
Daarnaast streven we ernaar de kinderen te leren samenwerken en zich voor elkaar verantwoordelijk te voelen. Vandaar ons devies: "niet apart maar samen".
Dit proberen we o.a. te bereiken via het 'Maatjesproject' en Tutorlezen.

  

Locatie

De openbare basisschool De Springplank is op 1 september 1970 opgericht.
Het is één van de vier openbare basisscholen in de kern Hazerswoude - Dorp.
In 2018 bestaat de school 48 jaar.
De Springplank ligt aan de rand van de kern van het Hazerswoude-Dorp.
Het ligt direct naast het gebouw van kinderdagverblijf  "Stijntje Stoer" waar voor- en naschoolse opvang mogelijk is. In samenwerking met Morgenwijzer heeft de school een regeling getroffen voor deze opvang.
Informatie hierover kunt u hier vinden.
 
In de directe omgeving van de school bevinden zich verder de sporthal "De Landvliethal", het openluchtzwembad "De Hazelaar" en de middelbare school "Het Groene Hart College".


Grootte

► Aantal leerlingen :  1  (01-10-201)
► Aantal leerkrachten :  4 full time en 8 part time
► Aantal lokalen/ruimtes   

 
:  -  8 klaslokalen
   -  apart speel/gymlokaal voor groep 1 en 2
   -  keuken beschikbaar voor kooklessen
   -  aula
   -  bibliotheek grenst aan de aula
   -  documentatiecentrum
   -  Remedial Teaching (RT) - ruimte
► Aantal digiborden :  8
► Aantal computers en iPads :  computers 1 per 5 leerlingen en 100 iPads  

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......