Ouderportaal & website

Ons team is zich er van bewust dat communicatie tussen school en ouders en/of verzorgers heel erg belangrijk is. 

Wij streven er dan ook naar om, via de website, ouders van bestaande leerlingen en aankomende leerlingen, goed te kunnen informeren en makkelijk inzicht te kunnen geven in activiteiten op school.
! Nieuw ouderportaal

In dit online portaal zal dezelfde communicatie tussen de school en u als ouder/verzorger plaatsvinden.  Denk daarbij aan ouderbrieven, leerling- & groepsinformatie en bijv. het plannen van 10-minutengesprekken met de leerkracht. Centrale login
Alle ouders hebben in de zomervakantie per email één login voor het nieuwe Ouderportaal ontvangen met als onderwerp  "U bent toegevoegd als ouder op het ouderportaal."
Ouders kunnen ook hier een gescheiden login hebben; waarmee elke ouder zijn eigen toegang heeft tot communicatie en informatievoorziening
Heeft u meerdere kinderen op dezelfde school, dan kunt u via deze login de groepen van uw verschillende kinderen tegelijk benaderen. 

► Ga hier naar het login scherm voor het nieuwe ouderportaal van Basisonline 
 


 
Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......