Nuttige adressenRijksinspectie Zoetermeer
Inspectie van het onderwijs
Email: Info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
0900-1113111 (lokaal tarief)
 

Het JGZ-team voor OBS De Springplank
Team Jeugdgezondheidszorg
Mevr. E. Hoekman, jeugdarts
Mevr. L. Minderman, assistente JGZ
Mevr. E. Nikken sociaal verpleegkundige JGZ
Telefoon: 0172-236233
Email: jgzalphen2@ggdhm.nl
Website: www.ggdhm.nl
 
 
lekker klimmen, klauteren, ravotten in de...
groep 4 volgde de museumles "Waterwolf".....