Bezoek rijksmuseum Boerhaave "Waterwolf"

03-06-2019
groep 4 volgde de museumles "Waterwolf".....
juni 2019
Museumles "WATERWOLF"
Met water spelen, veilig in de tuin van Museum Boerhaave. Maar wat te doen als de Waterwolf langs komt en de polder overstroomt? Hoe bouw je dan een dijk? Hoe maak je van water een polder waar mensen kunnen wonen en koeien kunnen eten?
Als voorbeeld is er de Haarlemmermeerpolder, drooggemalen in 1852. De kinderen zagen welke rol de schroef van Archimedes daarbij heeft en hoe je een brug bouwt.

   

                               

       
Al puzzelend ontdekten ze wat een polder en waterbeheer met elkaar te maken hebben. In Nederland zijn veel meren drooggemalen en zijn nu polders. Waar nu Schiphol is, was vroeger allemaal water...…
Buiten in de waterspeeltuin maakten de kinderen kennis met de beroepen van het waterbeheer. De groep "bruggenbouwers" bouwde een stevige brug, waar een zware lading over vervoerd kon worden. De "dijkenbouwers" maalden het land droog en bouwden een nood-dijk. En de "schippers" vervoerden vracht door sluizen naar het dorp. 
Wat een leerzame en ook leuke ochtend was het.
18december2019
In onze mooie kleren in het donker dineren op...