Pestprotocol

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons.
Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus nemen en daarom ook beslist aanpakken. Hiervoor is een zogenaamd Pestprotocol opgesteld.

Het pestprotocol wordt in tien gouden regels, heldere afspraken, samengevat en hangen in ieder klaslokaal. Met enige regelmaat, te beginnen bij de start van het nieuwe schooljaar, worden de regels besproken in iedere groep.

De 10 gouden regels
  1. Wees vriendelijk naar elkaar.
  2. Laat anderen meespelen, zodat niemand zich buitengesloten hoeft te voelen.
  3. Als je iets dwars zit, praat hierover met degene om wie het gaat. Zo kan hij/zij zijn/haar eigen verhaal vertellen.
  4. We accepteren iedereen zoals hij/zij eruit ziet; anders zijn is leuk.
  5. Als iemand een foutje maakt: geeft niet, we maken allemaal fouten. Help elkaar hierbij.
  6. Respecteer andermans eigendommen.
  7. Probeer bij een ruzie er eerst samen uit te komen, als dat niet lukt, vraag je hulp bij de leerkracht.
  8. Laat iedereen in zijn waarde.
  9. Help mee de sfeer op school zo te krijgen dat iedereen zich veilig voelt.
  10. Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dat aan de leerkracht. Dat is geen klikken.

 Je kunt hier het Pestprotocol te downloaden.
Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......