Verkeer

Voor alle groepen maken we gebruik van de methode "Wegwijs".
In de praktische en theoretische lessen leren de kinderen zich veilig in het verkeer te bewegen.

In de groepen 5, 6 en 7 wordt de theorie op een speelse wijze toegepast via simulaties en oefeningen binnen een computerprogramma.

De kinderen van groep 7 doen mee aan een theoretisch en praktisch verkeersexamen. Hiervoor kunnen zij een diploma halen.

Sinds afgelopen schooljaar is er iets meer aandacht voor kerkeer in de praktijk geweest dan in het verleden. Waar moet je opletten als je in ons dorp op de fiets naar school gaat? Waar en met wie moet je rekening houden? Er wordt ook geoefend in de praktijk en niet alleen verkeer aangeleerd vanuit een boek. 

   
  

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......