Kennisgebieden

In de groepen 3 en 4 maken we gebruik van de methode "Naut". Het is een methode waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek als een geheel worden aangeboden. Als leuke aanvulling wordt o.a. het tv-programma "Huisje, boompje, beestje" aangeboden. Op een speelse manier maken de kinderen kennis met hun woonomgeving en hun eigen geschiedenis.

In de groepen 5 t/m 8 worden de kennisgebieden afzonderlijk aangeboden.


Aardrijkskunde
In de groepen 5 t/m 8 maken we gebruik van de methode "De Blauwe Planeet" . De methode behandelt acht thema's die elk jaar weer terugkomen maar dan op een ander niveau. Dit verhoogt de herkenbaarheid. De methode biedt lesstof aan op het gebied van kennis, vaardigheden en topografie. Hierbij denken we aan Nederland, Europa en de wereld. Tevens leren ze gebruik te maken van de atlas en leren ze een kaart te lezen.
 

Geschiedenis
Op onze school wordt "Bij de tijd" voor de groepen 5 t/m 8 als geschiedenismethode gebruikt . De methode sluit goed aan bij de Canon van de geschiedenis.
De geschiedenis wordt verdeeld in 10 tijdvakken. Van elk tijdvak leren de kinderen enkele belangrijke kenmerken en belangrijke personen.
In de loop van de 4 schooljaren komen de thema's ook nog een keer terug in een andere groep. Om het geheel te verlevendigen, maken we regelmatig gebruik van diverse tv- programma's en websites. De kinderen brengen elk jaar een bezoek aan een museum.
De onderwerpen die bekeken worden, sluiten aan bij de aangeboden lesstof in dat schooljaar.


Natuur en Techniek
Voor natuur en techniek, waaronder ook gezondheidseducatie valt, gebruiken we in de groepen 5 t/m 8 de methode "Leefwereld". Deze methode gaat niet alleen over mensen, dieren, planten en dingen, maar ook over techniek. Als extra aanvulling voor techniek gebruiken we ook de techniektorens.

Om alles te verlevendigen hebben we een schooltuin. Vooral groep 7 werkt in deze schooltuin. 

08november2019
bloembollen in de grond, appelmoes in de mond....
Wij zijn afgereisd naar Italië........