Engels

Alle kinderen op De Springplank krijgen Engels.

In de groepen 1 t/m 4 gebeurt dat heel speels via de methode "Take it Easy".
Door middel van liedjes en spelletjes komen de kinderen in aanraking met de Engelse taal.

In de groepen 5 en 6 wordt er gewerkt met de methode "Early Start" en in de groepen 7 en 8 met de methode "Hello World".

De beide methodes sluiten goed aan bij het Engels in het voortgezet onderwijs.
Passief kennen de kinderen al heel veel woorden, maar via veel auditieve lessen, luisteren en vooral spreken, wordt de actieve woordenschat vergroot. De thema's die in de methode worden behandeld, sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. 

08november2019
bloembollen in de grond, appelmoes in de mond....
Wij zijn afgereisd naar Italië........