Nederlandse taal & Schrijven

Nederlandse taal

In groep 4 t/m 8 gebruiken we voor Nederlands de methode "Taal Actief".
Het is de nieuwste versie en volgens de nieuwe spelling geschreven. In Taal Actief wordt aandacht besteed aan taalbeschouwing, stellen, spreken/luisteren/gesprek en informatie verwerken.
 
Binnen de methode wordt er gedifferentieerd gewerkt. Dat wil zeggen dat de kinderen op meerdere niveaus werken. Zij die wat meer hulp nodig hebben, krijgen andere oefenstof dan de kinderen die wat meer aankunnen.
Er is hierbij ook veel aandacht voor zelfstandig werken.
 
Een paar keer in de week is er ook aandacht voor spelling. Ook hier werken de kinderen weer op hun eigen niveau. De kinderen kunnen de woordjes thuis extra oefenen, als dit noodzakelijk is.
 
In de hoogste groepen is er ook aandacht voor ontleden en de werkwoorden.

Indien kinderen de klassikale leerlijn spelling niet kunnen volgen is er voor deze kinderen een speciale leerlijn spelling. We maken hierbij gebruik van de denkwijze van PI Spello. 


Schrijven
We gebruiken hiervoor de methode "Zwart op wit".
In groep 3 beginnen we pas met het "echte" schrijven d.w.z. letters in verbonden schrift en tussen lijntjes. Tot en met groep 8 wordt aandacht besteed aan het verbonden schrift en het eigen handschrift. Er is veel aandacht voor de schrijfhouding, de pengreep en de schrijfbeweging.
Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......