Ziekte en Verlof

Ziektemelding

Wanneer uw kind ziek is, willen we graag vóór 8.30 uur telefonisch op de hoogte worden gesteld (T: 0172 - 589890). Bij verzuim zonder bericht van de ouders wordt er uiterlijk 08:45 uur contact opgenomen met de ouders door de leerkracht.

Mocht een kind op school ziek worden, dan worden de ouders hierover telefonisch op de hoogte gesteld. De ouders moeten dan hun kind zelf komen ophalen van school. Geen enkel kind mag onder schooltijd alleen naar huis gaan zonder schriftelijke of mondelinge toestemming van de ouders. 


Verlof

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is de aanvraag voor buitengewoon verlof aangescherpt door het Ministerie van Onderwijs. 
Wanneer niet aan de eisen volgens de richtlijnen van het Ministerie wordt voldaan, ontvangt u altijd een negatief antwoord op uw verzoek en zal de leerplichtambtenaar direct van ongeoorloofd verzuim in kennis worden gesteld. Hij/zij zal dan de procedure overnemen.

Elke aanvraag voor een verlenging aan een vakantie wordt beschouwd als ongeoorloofd verzuim en onmiddellijk als zodanig doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Bij twijfel zal er om een schriftelijke verklaring worden gevraagd.

►  
Klik hier voor meer informatie over de richtlijnen voor Verlof 
    

Kort verlof, zoals bijv. dokters-/tandartsbezoek
Deze aanvraag moet minimaal 1 dag van te voren ingediend worden. 
Lukt dat onverhoopt niet, dan moet u ons telefonisch (T: 0172-589890) op de hoogte brengen van de afwezigheid van uw kind.

Dit kan via het ouderportaal


Extra verlof
Met nadruk willen wij stellen dat de school zich zal houden aan deze richtlijnen buitengewoon verlof van het Ministerie van Onderwijs. Wij willen er streng op toezien, dat de regels worden nageleefd. 

► Dit kan via het ouderportaal.
NB: Het kan zijn dat u wordt verzocht extra aanvullende bewijsstukken te overhandigen zoals bijv. verklaringen van werkgever, arts, maatschappelijk werk etc.

 

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......