Lespakket Onderbouw - groep 1 en 2
 
In de groepen 1 en 2 ligt het accent op het spelend leren en het ontwikkelen van de creativiteit.
Doorgaans worden alle activiteiten aangeboden in projectvorm.
Voor een uitgebreide beschrijving van het werken in de groepen 1 en 2 is een apart boekje beschikbaar.
 

Verloop van de dag
Elke morgen wordt gestart met een kringactiviteit, zoals een vrij kringgesprek, een verhaal voorlezen of vertellen, een versje of liedje aanleren.

  
Daarna volgt een combinatie van activiteiten. Tijdens deze activiteiten zijn de kinderen met zeer uiteenlopende onderdelen bezig. Dit varieert van het werken met expressiemateriaal (tekenen, knutselen e.d.), het gericht werken met puzzels, lotto's en constructiemateriaal, tot het spelen in hoeken (bouwhoek, leeshoek, themahoek enz.)

  
 
Daarna is er een kleine pauze.
 
Vervolgens is er een spel- of gymles in het speellokaal. Tijdens de spelles worden onder andere zang-, dans-, tik- en wedstrijdspelletjes gedaan.
Een gymles bestaat vaak uit klimmen en klauteren, springen, gooien en vangen, met behulp van toestellen en andere materialen. Als het mooi weer is, wordt er buiten gespeeld. Ook daar is allerlei speelmateriaal voor beschikbaar.
 
Na de lunch gaan de kinderen meestal ook even naar buiten.
  


Totaalmethode
In groep 1 en 2 werken we met de methode "Kleuterplein" als voorbereiding op het onderwijs in groep 3. Het is meer dan voorbereidend reken- en taalonderwijs. Het is een "totaalmethode" waarin de verschillende (zaak)vakken geïntegreerd worden aangeboden. Zo is er naast rekenen en taal, ook aandacht is voor de motorische ontwikkeling, muziekonderwijs, wereldoriëntatie, voorbereidend schrijven en de sociaal emotionele ontwikkeling met de methode "Leefstijl".

De methode is opgebouwd rond aantrekkelijke thema's, die kleuters aanspreken en motiveren. Handpop 'Raai de kraai' speelt hierbij een belangrijke rol. Hij vliegt met de kinderen door de verschillende thema's heen.

De kinderen kijken bijvoorbeeld naar "Koekeloere".

Elk kind leert op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Differentiatie speelt daarbij een belangrijke rol.

  

Schrijven
Voor Schrijven gebruiken we de methode "Zwart op wit". De activiteiten van groep 1 /2 worden zo opgebouwd dat de bewegingen eerst heel groot zijn en dan langzamerhand steeds kleiner worden. De oefeningen worden aangeboden via de thema's van de seizoenen.


Engels
Op een speelse manier laten we de kinderen ook kennis maken met de Engelse taal.
In de groepen 1 t/m 4 gebeurt dat heel speels via de methode "Take it Easy".
Door middel van liedjes en spelletjes komen de kinderen in aanraking met Engelse woorden.


Rekenen
Met rekenen beginnen we al in groep 1 en 2. Dit gebeurt op speelse wijze. De kinderen doen ervaringen op met hoeveelheden. Door sorteren en ordenen van groepjes, vergelijken ze verzamelingen op kleur, vorm en aantal.
Steeds meer komt de nadruk te liggen op het samenvoegen, vergelijken van aantallen en het splitsen en verdelen van verschillende voorwerpen. Bij alles wordt materiaal gebruikt: de lengte van de klas wordt uitgedrukt in voetstappen en het gewicht in het aantal spijkers. Als handreiking hiervoor worden: "Kleuterplein" en "de Cijfermuur" gebruikt.
 
Aan het eind van groep 2 willen we dat de kinderen bekend zijn met de cijfers en veel letters, zodat de overgang naar groep 3 m.b.t. het lezen gemakkelijker verloopt. We gebruiken hier ook onder andere de Klankkast voor. 


Urenoverzicht
Klik hier voor een gedetailleerd urenoverzicht

 
Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......