Buitenschoolse Opvang - Stijntje Stoer / Junis Kinderopvang


Een groot aantal werkende ouders maakt voor hun kinderen al gebruik van buitenschoolse opvang: vóór en/of na school en in de schoolvakanties. Uw school heeft voor deze opvang een convenant gesloten met Junis Kinderopvang. Ouders hebben voor opvang bij Junis
de keuze uit gastouderopvang of opvang bij een BSO. Buitenschoolse opvang omvat voorschoolse- (ontbijtclub) en naschoolse opvang en vakantieopvang.
 
Ontbijtclub
Op een groot aantal BSO's biedt Junis Kinderopvang voorschoolse opvang in de vorm van een ontbijtclub. Dit is opvang voordat de school begint tijdens de schoolweken. Een rustige start voor kinderen. Ze kunnen Er is gelegenheid om te ontbijten, ze kunnen spelen en ontspannen aan de dag beginnen.
 
Tussen schoolse opvang
Op verschillende scholen in de regio verzorgen wij de TSO. In samenwerking met vrijwilligers en 1 of 2 pedagogisch medewerkers van Junis worden de kinderen tussen de middag opgevangen. Er is een gezamenlijk moment om te eten. Na het eten vinden wij het belangrijk dat de kinderen vrij kunnen spelen, dit bij voorkeur buiten.
Voor informatie kunt u navraag doen op school
 
Vakantieopvang
Vakantieopvang is opvang gedurende de schoolvakanties. Deze vorm van opvang kan in combinatie met naschoolse opvang worden afgenomen of uitsluitend als vakantieopvang.
 
Incidentele opvang nodig?

Om ouders tegemoet te komen die bijna nooit buitenschoolse opvang nodig hebben, heeft Junis Kinderopvang een strippenkaart ontwikkeld. Voor die enkele keer dat u onverwacht toch een paar uur opvang nodig hebt, bijvoorbeeld bij een studiedag van school. U kunt de strippenkaart gebruiken voor de ontbijtclub (voorschoolse opvang) en/of naschoolse
opvang bij alle BSO-locaties van Junis, met uitzondering van de thema BSO's.
 
Meer informatie:
Heeft u vragen over de opvangvormen en welke opvangvorm het beste bij u en uw kinderen past? Dan kunt u bellen met één van de medewerkers van de afd. Klantenservice. Zij kunnen u adviseren en de kosten met u bespreken. Zij zijn bereikbaar op T: 0172 424824 of klantenservice@junis.nl
 
 


 

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......