Disclaimer

De informatie op de site is bedoeld om ouders/verzorgers en andere belangstellenden algemene informatie over de school te verstrekken.
 
Aansprakelijkheid
Het team van o.b.s. De Springplank besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de informatie en gegevens die op haar website geplaatst worden. We streven ernaar dat de informatie juist, volledig en actueel is.
Op de website wordt ook, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Ondanks dat deze informatie nagekeken wordt zal het toch helaas mogelijk dat, zowel in onze site als aan deze site gelinkte websites of bestanden, onvolkomenheden en/of onjuistheden zijn geslopen. 
 
O.b.s. De Springplank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden. Daarnaast zijn we niet in staat te garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks op deze site, vrij zijn van schadelijke componenten.
Het bezoek aan onze site is geheel voor het risico van de gebruiker.
 
Copyright
De inhoud van deze site (teksten, gegevens, afbeeldingen, filmpjes of combinaties hiervan) en de programmatuur zijn beschermd.
Behalve het downloaden en printen van geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of anderszins te distribueren of openbaar te maken.
 
 
 
 
Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......